Home of the IT&C Business
HIT PARK vă lansează invitația de a porni împreună în explorarea oportunităților pe care vi le oferă.
Nevoile clienților și așteptările acestora sunt întotdeauna prioritare. Ne-am propus să oferim standarde ridicate și servicii ireproșabile.

Compania

SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL

Asociați

- Consiliul Județean Bacău – 92%

- Consiliul Local Hemeiuș - 8%SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

În a două jumătate a anului 2015, societatea a trecut printr-un proces de reorganizare, în conformitate cu prevederile OG 109/2011, prin numirea unui Consiliu de administrație.

Componența nominală a Consiliului de administrație (CA) al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a fost aprobată prin HCJ nr.75/28.05.2015 și prin HCL

Hemeiuș nr.7706/02.06.2015, după parcurgerea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Componența nominală este următoarea:

- administrator neexecutiv și independent, președinte al Consiliului de administrație, dl. Tăbăcaru Ion;

- administrator neexecutiv, funcționar public din aparatul de specialitate al CJ Bacău, membru al Consiliului de administrație, dl. Fantaza Ciprian - Gabriel;

- administrator neexecutiv și independent, membru al Consiliului de administrație, dl. Mănăilă Gheorghe;

- administrator neexecutiv și independent, membru al Consiliului de administrație, dl. Drăgușanu Vasile;

- administrator neexecutiv, membru al Consiliului de administrație, dl. Iordache Adrian-Bogdan;Durata mandatului Consiliului de administrație este de 4 ( patru ani), respectiv 2015-2019, cu posibilitatea ca, la expirarea acestei perioade, mandatul

membrilor CA să poată fi reînnoit.

În urma desfășurării procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea funcției de director al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, domnul Adrian Bogdan

Iordache a fost desemnat director al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, începând cu 01.09.2015.Istoric juridic. Parcul Industrial HIT. Comuna Hemeiuș, județ Bacău

H.I.T. Park (Hemeiuș Information Technology) este un proiect promovat de către Consiliul Judeţean Bacău și Consiliul Local Hemeiuș sub

denumirea Parc de dezvoltare a infrastructurii de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii și îmtreprinzătorii privați, fiind unul din cele 128 de

proiecte de infrastructură locală şi regională, finanţate de către Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Phare 2000 CES.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.28/24.05.2001, Consiliul Județean Bacău s-a asociat cu Consiliul Local al comunei Hemeiuș în vederea realizării

proiectului Parc de dezvoltare a infrastructurii de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii și îmtreprinzătorii privați. Prin Hotărârea Consiliului Local

nr.23/31.05.2001, Consiliul Local al comunei Hemeiuș s-a asociat cu Consiliul Județean Bacău pentru realizarea acestui proiect.

Contractul de asociere între Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Hemeiuș a fost încheiat în luna iunie 2001, având drept obiect realizarea în comun a

proiectului, exploatarea în comun a obiectivului și constituirea unei societăți comerciale pe acțiuni care să aibă ca unic obiect de activitate administrarea

obiectivului Parc de dezvoltare a infrastructurii de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii și îmtreprinzătorii privați.

Lucrările de construire a obiectivului au început în anul 2002. Procesul-verbal de recepție finală a lucrării Parcul Industrial HIT-Hemieuș, autorizată cu

autorizația nr.36/22.03.2002, eliberată de către Consiliul Județean Bacău, a fost semnat pe data de 13.09.2006.

În vederea administrării obiectivului, prin HCJ Bacău nr.87/25.08.2003, a fost constituită o societate de administrare, SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, având

obiect unic de activitate administrarea parcului. Forma de organizare a societatii este de “societate cu răspundere limitată – s.r.l” şi are doi acţionari, CJ Bacau

(91,61%) și CL Hemeiuș (8,39%).

Protocolul încheiat pe data de 21.06.2005 între Ministerul Integrării Europene, în calitate de Autoritate Contractantă și Consiliul Județean Bacău, în calitate de

Beneficiar Local, are ca obiect predarea de către Ministerul Integrării a investiției obținute ca rezultat al implementării Proiectului PHARE cu numărul de contract

RO 007.02.03.01, cu titlul Parcul Industrial HIT, Hemeiuș- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru IMM-uri și investitori particulari în Bacău.

Prin HCJ nr.80/24.06.2005, Consiliul Județean Bacău a aprobat preluarea investiției cu titlul Parc Industrial HIT, Hemeiuș- Dezvoltarea infrastructurii de

afaceri pentru IMM-uri și investitori particulari în Bacău, menționându-se la art.2 că “ exploatarea investiției se face de către SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL

Bacău constituită de autoritățile administrației publice locale autonome – Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al comunei Hemeiuș- în acest scop.”

Prin HCJ nr.35/30.03.2007, Consiliul Județean Bacău a aprobat “preluarea în domeniul public al județeului Bacău a investiției obținute ca rezultat al

implementării Proiectului PHARE- RO 007.02.03.01, cu titlul Parc industrial HIT Hemeiuș- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru IMM-uri și investitori

particulari în Bacău.„ Art.2 precizează că “parcul industrial va fi administrat de către SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, înființată de autoritățile administrației publice

locale autonome Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al comunei Hemeiuș.”

Prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1912/20.05.2013, SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a obținut titlul de parc industrial.

Rezidenti