ACHIZITII PUBLICE - AGREGATE DE TRATARE A AERULUI MONOBLOC - TIP ROOF-TOP

I. ANUNT DE PARTICIPARE

II. DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
-FISA DE DATE
- DUAE
- CAIET DE SARCINI
- SECTIUNEA FORMULARE
- CONTRACT.

Winning Tactics For MAINLAND
Anunt de participare simplificat pentru atribuirea contractului 0 1.pdf
Documentatie de atribuire 1.pdf
Fisa Date HIT 1.pdf
DUAE 1.pdf
CAIET DE SARCINI 0.pdf
Sectiunea FORMULARE 0.pdf
Contract de achizitie publica de produse 0.pdf
Declaratie privind datele de identificare ale ofertantului 0 1.pdf
Anunt de atribuire AGREGATE DE TRATARE A AERULUI MONOBLOC TIP R 1.pdf