Administratie si management

Despre administrarea Parcului Industrial HIT.

 

În vederea administrării parcului industrial, prin HCJ Bacău nr.87/25.08.2003 şi prin HCL Hemeiuş, a fost constituită o societate de administrare, SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, având la acel moment, conform legislației în vigoare, obiect unic de activitate, respectiv administrarea parcului industrial.

La data înființării, forma de organizare a societatii era de “societate cu răspundere limitată – s.r.l” şi avea ca asociați, Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Hemeiuș. 

Valoarea capitalului social subscris şi vărsat la data de 31.10.2018 era de 1.861.000 lei, având  următoarea structură:

- 92% Consiliul Judeţean Bacău reprezentând un aport de 1.712.120 lei

- 8% Consiliul Local Hemeiuş reprezentând un aport de 148.880 lei.

Procentele de participare în cadrul societăţii erau aceleaşi cu cele prevăzute în contractul de asociere încheiat la momentul inițierii proiectului.

 

Obiectul de activitate al societății

Până în anul 2017, domeniul de activitatea al societății a fost cel de prestări de servicii, iar obiectul unic de activitate l-a constituit „Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract” – CAEN 6832 (conform legii parcurilor industriale valabile la momentul înființării societății, societatea de administrare trebuia să aibă unic obiect de activitate).

Începând cu anul 2017, societatea şi-a completat obiectul de activitate cu activități conexe, respectiv cu:

- 3513 Distribuţia energiei electrice; 

- 3514 Comercializarea energiei electrice; 

- 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

- 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate;

- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;

- 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing.

 

Date de identificare ale societății

 

Decizia de schimbare a societatii din SRL in SA a fost înregistrată oficial la ORNC la data de 14.11.2019, dată începând  in care denumirea societății devine SC PARC INDUSTRIAL HIT S.A.

S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.A. este persoană juridică română, cu sediul în localitatea Hemeiuș, str. Gării 100, Judeţul Bacău, este înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1461/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15904533.

SC PARC INDUSTRIAL HIT S.A. are sediul social în localitatea Hemeiuș, str. Gării, nr. 100, corp administrativ G1, judeţul Bacău; este societate plătitoare de TVA și impozit pe profit. 

Prin Ordinul de Ministru publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 310/29.05.2013, societatea a obţinut titlul de parc industrial.

Societatea comercială PARC INDUSTRAIL HIT SRL, se organizează şi funcționează în conformitate cu:

  • Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Din data de 12.11.2019 s-a hotarât schimbarea formei juridice a societății din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni

  • Conversia creanțelor bugetare ale creditorului (în același timp acționar) Consiliul Local Hemeiuș concomitent cu creșterea capitalului social cu suma de  5.809.500 lei, în urma căreia acționariatul societății devine astfel:
    • 77,68 % Consiliul Local Hemeiuș 5.958.380 lei; 
    • 22,32 % Consiliul Județean Bacău 1.712.120 lei.

 

Patrimoniul societății

Patrimoniul societăţii PARC INDUSTRIAL HIT S.A. este format din bunuri proprii și are în administrare un patrimoniu public, care constă în bunurile aflate în administrarea societății în baza Contractul de Administrare nr.13792/01.11.2022 încheiat cu UAT Hemeiuş, astfel, imobilele intră în domeniul public al comunei Hemeiuş facând parte din infrastructura Proiectului parcului industrial aflat sub gestiunea şi administrarea direct a Parcului Industrial HIT, alcătuit din clădiri de birouri, hale de producţie, reţele de apă, reţele electrice, reţele canalizare, reţele telefonice, reţele de gaze naturale, terasamente, drumuri, platforme şi parcări.

Ȋn baza Contractului de concesionare nr. 9591/09.10.2020 încheiat între SC PARC INDUSTRIAL HIT SA  şi UAT Hemeiuş se hotărăşte concesionarea suprafeţei de teren de 89.065 mp pentru 49 ani . Destinaţia terenului concesioant fiind acela de administare a  bunurilor din cadrul parcului industrial, pentru suprafaţa de teren ocupată de construcţii şi instalaţii care deservesc aceste construcţii. Dezvoltarea de activităti şi productie nepoluante în mod direct sau prin atragerea de operatori economici pentru suprafaţa de teren neocupată de constructii.

Prin hotărârea UAT Hemeiuş din 08.02.2022 s-a decis aprobarea trecerii unor imobile din cadrul parcului industrial Hemeiuş, din domeniul public al CJ Bacau , in domeniul publical comunei Hemeiuş.