Istoric

H.I.T. Park (Hemeiuș Information Technology) este un proiect promovat de către Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Hemeiuș sub denumirea Parc de dezvoltare a infrastructurii de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinzătorii privați, fiind unul din cele 128 de proiecte de infrastructură locală şi regională, finanțate de către Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Phare 2000 CES.

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.28/24.05.2001, Consiliul Județean Bacău s-a asociat cu Consiliul Local al comunei Hemeiuș în vederea realizării proiectului Parc de dezvoltare a infrastructurii de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinzătorii privați. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.23/31.05.2001, Consiliul Local al comunei Hemeiuș s-a asociat cu Consiliul Județean Bacău pentru realizarea acestui proiect.

 

 

Contractul de asociere între Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Hemeiuș a fost încheiat în luna iunie 2001, având drept obiect realizarea în comun a proiectului, exploatarea în comun a obiectivului și constituirea unei societăți comerciale pe acțiuni care să aibă ca unic obiect de activitate administrarea obiectivului Parc de dezvoltare a infrastructurii de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinzătorii privați.

 

 

Lucrările de construire a obiectivului au început în anul 2002. Procesul-verbal de recepție finală a lucrării Parcul Industrial HIT-Hemeiuș, autorizată cu autorizația nr.36/22.03.2002, eliberată de către Consiliul Județean Bacău, a fost semnat pe data de 13.09.2006.

 

 

În vederea administrării obiectivului, prin HCJ Bacău nr.87/25.08.2003, a fost constituită o societate de administrare, SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, având obiect unic de activitate administrarea parcului. Forma de organizare a societății este de “societate cu răspundere limitată – s.r.l” şi are doi acționari, CJ Bacău (91,61%) și CL Hemeiuș (8,39%).

 

 

Protocolul încheiat pe data de 21.06.2005 între Ministerul Integrării Europene, în calitate de Autoritate Contractantă și Consiliul Județean Bacău, în calitate de Beneficiar Local, are ca obiect predarea de către Ministerul Integrării a investiției obținute ca rezultat al implementării Proiectului PHARE cu numărul de contract RO 007.02.03.01, cu titlul Parcul Industrial HIT, Hemeiuș- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru IMM-uri și investitori particulari în Bacău.

 

 

Prin HCJ nr.80/24.06.2005, Consiliul Județean Bacău a aprobat preluarea investiției cu titlul Parc Industrial HIT, Hemeiuș. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru IMM-uri și investitori particulari în Bacău, menționându-se la art.2 că “ exploatarea investiției se face de către SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL Bacău constituită de autoritățile administrației publice locale autonome – Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al comunei Hemeiuș- în acest scop.”

 

 

Prin HCJ nr.35/30.03.2007, Consiliul Județean Bacău a aprobat “preluarea în domeniul public al județului Bacău a investiției obținute ca rezultat al implementării Proiectului PHARE- RO 007.02.03.01, cu titlul Parc industrial HIT Hemeiuș- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru IMM-uri și investitori particulari în Bacău.” Art.2 precizează că “parcul industrial va fi administrat de către SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, înființată de autoritățile administrației publice locale autonome Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al comunei Hemeiuș.”

 

 

Prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1912/20.05.2013, SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a obținut titlul de parc industrial.

 

În a doua jumătate a anului 2018, pe baza unei analize care a luat în calcul anumite scenarii de risc în evoluția societății și care ar fi putut afecta atât activitatea societății de administrare, cât și activitățile desfășurate de clienții rezidenți ai parcului, Consiliul de Administrație al societății, conform prevederilor introduse în noua lege a insolvenței, ia decizia preventivă și responsabilă, de a solicita intrarea societății de administrare în insolvență, la cererea acesteia.

La data de 31.10.2018, societatea introduce oficial cererea de insolvență. Cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă viza reorganizarea societăţiii cu păstrarea integrală a dreptului de conducere, prin depunerea unui plan de reorganizare în conformitate cu dispozitiile Legii 85/2014 și în deplin acord cu cei doi asociați, Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al comunei Hemeiuș.

Prin încheierea şedinţei din data de 09.11.2018 pronunţată de Tribunalul Bacău s-a dispus declanşarea procedurii de insolvenţă.

În temeiul art.45 alin.1 lit.d coroborat cu art.57 alin.1 si art.73 din Legea nr.85/2014 se desemnează ca administrator judiciar  SIERRA QUADRANT SPRL Bacău, care va avea atribuţii de conducere şi supraveghere a activitătii PARC INDUSTRIAL HIT SRL şi atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea 85/2014.

Prin Hotărârea  nr.1/16.11.2018 a Adunării Ordinare a Asociaţilor, a fost desemnat ca administrator special în procedura de insolvenţă a  SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL domnul Adrian–Bogdan Iordache.

 

La data de 31.10.2018, societatea introduce oficial cererea de insolvență. Cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă viza reorganizarea societăţiii cu păstrarea integrală a dreptului de conducere, prin depunerea unui plan de reorganizare în conformitate cu dispozitiile Legii 85/2014 și în deplin acord cu cei doi asociați, Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al comunei Hemeiuș.

Prin încheierea şedinţei din data de 09.11.2018 pronunţată de Tribunalul Bacău s-a dispus declanşarea procedurii de insolvenţă.

În temeiul art.45 alin.1 lit.d coroborat cu art.57 alin.1 si art.73 din Legea nr.85/2014 se desemnează ca administrator judiciar  SIERRA QUADRANT SPRL Bacău, care va avea atribuţii de conducere şi supraveghere a activitătii PARC INDUSTRIAL HIT SRL şi atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea 85/2014.

Prin Hotărârea  nr.1/16.11.2018 a Adunării Ordinare a Asociaţilor, a fost desemnat ca administrator special în procedura de insolvenţă a  SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL domnul Adrian–Bogdan Iordache.

Prin Şentinţa nr. 358/07.06.2019 pronunţată în Dosarul nr. 2840/110/2018 judecatorul sindic a confirmat planul de reorganizare al PARC INDUSTRIAL HIT SRL consecinţa imediată fiind declanşarea procedurii de reorganizare a societăţii sub supravegherea administratorului judiciar SIERRA QUADRANT SPRL.

Având în vedere data pronunţării hotărârii de confirmare (07.06.2019) precum şi prevederile art. 59 din Legea 85/2014 potrivit căruia baza de raportare este luna întreagă s-a considerat luna iulie 2019 prima luna de reorganizare.

În conformitate cu prevederile art. 141 din Legea 85/2014 şi potrivit hotărârii sus menţionate PARC INDUSTRIAL HIT SRL îşi conduce activitatea conform planului de reorganizare sub supravegherea administratorului judiciar.

Conform planului de reorganizare, activitatea societăţii se va desfășura sub conducerea administratorului special, sub supravegherea administratorului judiciar, iar începând cu data confirmării planului se va urmări aducerea la îndeplinire a măsurilor investiţionale propuse prin planul de reorganizare.

În baza deciziei nr. 1/12.11.2019 administratorul judiciar a hotărât:

 • Schimbarea formei juridice a societății din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni, conform Planului de Reorganizare.
 • Conversia creanțelor bugetare ale creditorului (în același timp acționar) Consiliul Local Hemeiuș concomitent cu creșterea capitalului social cu suma de  5.809.500 lei, în urma căreia acționariatul societății devine astfel:
  • 77,68 % Consiliul Local Hemeiuș 5.958.380 lei; 
  • 22,32 % Consiliul Județean Bacău 1.712.120 lei.
 • Decizia a fost înregistrată oficial la ORNC la data de 14.11.2019, dată începând cu care denumirea societății devine SC PARC INDUSTRIAL HIT S.A.

   

 

CONDUCEREA SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 2015-2019

MEMBRII A.G.A. 

Până la data intrării în insolvență, componenţa nominală a  Adunării Generale a Asociaţilor (AGA) al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a fost reprezentată de:

Din partea Consiliului Judeţean Bacau

 • 2016 – 2018 Botez Silviu

Din partea Consiliului Local Hemeiuş

 • 2016 – 2018 Gălăţeanu Ioan

 

SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL Consiliul de administratie.docx