Legislatie

  • Legea nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale
  • Legea nr.31/1990 privind societatile;
  • O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
  • Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
  • Ordinul M.F.P. nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de contol intern/managerial;
  • O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
  • O.U.G. nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar
  • Ordinul M.D.R.A.P. nr.2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale