Guvernanta corporativa - situatii financiare

Guvernanța corporativă reprezintă ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care compania HIT PARK este condusă și controlată. Transpuse în documente normative interne, aceste principii determină eficiența și eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja și a armoniza interesele tuturor părților interesate: acționari, administratori, directori, conducători ai diverselor structuri ale societății, angajați și organizațiile care le reprezintă interesele, clienți și parteneri de afaceri, furnizori, autorități centrale și locale, reglementatori și operatori ai piețelor de capital etc.

Situatii financiare Bilant 2024.pdf
Raportul auditorului independent.pdf
Raport de activitate 2023.pdf
Situatii financiare 2022.pdf
Politici contabile 2023.pdf
Situatii Financiare 2021.pdf
Situatii financiare 2020.pdf
Situatii financiare bilant 31.12.2019.pdf
Raportul auditorului independent 2019 .pdf
Note la situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2019.pdf
Raport activitate al SC PARC INDUSTRIAL SA pentru anul 2019.pdf
Raportul auditorului independent 2018 1.pdf
Raportul auditorului independent 2017 1.pdf
Raport de activitate al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL pentru anul 2018 1.pdf
Note la situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2018 0.pdf
Situatii financiare bilant 31.12.2018 1.pdf
Situatii financiare bilant 2016 1.pdf
Situatii financiare bilant 2015 1.pdf